Home

                                              Welkom allen,

Jezus voor ons allen,

Wow weer zo’n website waar er 100 van in een doosje zitten. Ja en waarom ? omdat het in deze tijd hard nodig is. Kinderen die vervreemden van de wereld en van God omdat de wereld momenteel ver van God weg staat. We leven in een ( ) Christelijk land die niet zo Christelijk meer is. Kerken die verschillend van gedachten zijn en zelfs neerkijkend op elkander zijn. Scheuringen binnen gemeenschappen terwijl de kracht van het geloof in eenheid ligt. Er is maar één Woord en dat is Jezus Christus mijn en onze Heer. Als gelovig mens die zijn hart heeft gegeven aan Jezus Christus en dus daarmee kind van God is en bewust ben van de Heilige Geest in mij, moet ik dus proberen daar verandering in te brengen met het Woord van God. Amen.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart” (Hebreeën 4:12)

We bidden voor de wereld, voor de mensen die in het openbaar ons geloof niet kunnen belijden omdat het daar verboden is waar ze wonen. We bidden voor hen die de weg naar Jezus nog niet hebben gevonden. We bidden voor de mensen die in oorlogslanden wonen en we maken geen onderscheid want we zijn allen kinderen van die ene God. We bidden dus ook voor anders gelovigen omdat Jezus op de wereld is gekomen, niet voor de gelovigen maar voor hen die Hem niet kennen. “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.” (Lukas 5:32)

Deze website ” Jezus voor ons” ( voor ons zijn of ons voorgaan ) is niet bedoelt om mensen te beleren en we weten het ook voor anderen niet beter want niemand zoekt de Here waarlijk we zijn allen gelijk en zondig en ik heb de website ook niet gemaakt om mezelf bezig te  houden. Ik heb een opdracht gekregen van God om Het Woord bij de mensen te brengen want we mogen zeggen als volgers/ leerlingen van Jezus dat we uitverkorenen zijn . Het is wel of niet jouw keus de Here Jezus te volgen. De reden waarom ik deze website heb opgezet is heel kort: Ik wil de Here Jezus nog beter leren kennen en mijn zoektocht daarna delen. Omdat ik vandaag 23-10-2023 de site begonnen ben is deze nog klein van inhoud. Verzeker jullie echter zo de Heer het wil, dit zeer snel zal groeien want ik ben bedreven door de HG.

De opzet van “Jezus voor ons ” is het berichten gedeelte waar de communicatie plaats gaat vinden. Anders dan Facebook etc. zal hier geen reclame gebruikt worden anders dan Christelijk en dan ook nog op een aparte pagina. Als geregistreerd lid kun je jouw eigen blog plaatsen in het berichten gedeelte. Iedereen kan de berichten lezen echter alleen geregistreerde mensen kunnen reageren daarop, let wel dat een discussie gewonnen wil worden en omdat iedereen ( wat eigenlijk niet hoort) een eigen mening heeft omtrent geloven is een discussie altijd een oorlog. Overdenk en bestudeer dus altijd jouw antwoord aan de hand van de Bijbel, dus registreer je hier zodat je mee kunt denken en praten (Ik zoek ook enkele beheerders die thuis zijn met WordPress of forums). Schroom niet om het Evangelie te brengen bij je naasten. Klik rechts op Archieven om alle berichten te zien of klik hier als je dat makkelijker vind.

1 Tessalonicenzen 5

De Heer komt onverwacht

1Vrienden, ik hoef jullie niet te schrijven wanneer die dingen zullen gebeuren. 2De dag dat de Heer terugkomt, komt onverwacht. Net zo onverwacht als een dief die ’s nachts komt stelen. Dat weten jullie heel goed.

3De mensen zullen denken dat er vrede is, en dat ze veilig zijn. Maar dan opeens zal de Heer komen, net zoals opeens de weeën beginnen bij een vrouw die gaat bevallen. Opeens zal er ellende en verwoesting zijn, en niemand zal kunnen vluchten.

4-7Maar, vrienden, jullie zullen niet plotseling overvallen worden door de komst van de Heer. Want jullie geloven in hem. Jullie horen bij het licht, niet bij het donker.

Wees klaar voor de komst van de Heer

Wij horen niet bij de nacht en het donker, wij horen bij de dag. We moeten dus dingen doen die passen bij de dag. We moeten goed opletten en helder blijven denken. Andere mensen horen bij de nacht. Zij denken niet aan wat er gaat gebeuren. Het lijkt alsof ze slapen, of dronken zijn.

8-9Maar wij horen bij de dag. We moeten dus helder blijven denken. En we moeten op alles voorbereid zijn, net als soldaten die een harnas en een helm dragen. Ons harnas, dat is ons geloof en onze liefde voor elkaar. En onze helm, dat is ons vertrouwen. Want we vertrouwen erop dat we gered worden door onze Heer Jezus Christus. God wil ons niet straffen, maar redden!

10Jezus is voor ons gestorven. Daarom zullen we voor altijd bij hem zijn, nadat hij uit de hemel gekomen is. En het maakt niet uit of we dan dood zijn of nog leven. 11Blijf elkaar daarom moed inspreken, en blijf elkaar helpen.

Slot van de brief

Ga goed met elkaar om

12-13Vrienden, luister naar jullie leiders, ook als zij vertellen wat je fout doet. De Heer Jezus wil dat ze dat doen. Ze doen hun werk voor jullie. Daarom moeten jullie hen met veel respect en liefde behandelen. Leef in vrede met elkaar.

14Vrienden, ik wil dat jullie gewoon je dagelijkse werk blijven doen. Als iemand dat niet doet, zeg er dan iets van. Als mensen het moeilijk hebben, spreek hun dan moed in. Steun de zwakken, en heb geduld met iedereen.

15Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar wees goed voor elkaar en voor iedereen. 16En wees altijd blij!

17Blijf altijd bidden. 18En dank God altijd, wat er ook gebeurt. Want dat wil God van jullie, omdat jullie bij Jezus Christus horen.

19Houd het werk van Gods Geest niet tegen. 20Als iemand een bijzondere boodschap van God vertelt, luister dan goed. 21-22Onderzoek alle dingen, en kijk of iets goed of slecht is. Ga dan verder met het goede, en houd je niet bezig met het slechte.

Groeten van Paulus

23Ik bid dat de God van de vrede jullie hele leven heilig maakt. Zodat jullie geest, jullie ziel, en jullie lichaam zuiver blijven. Dan zullen jullie volmaakt zijn als onze Heer Jezus Christus terugkomt. 24God wil dat jullie bij hem horen. Hij is trouw, en hij doet wat hij belooft.

25Vrienden, bid ook voor mij. 26Groet de andere christenen met een heilige kus. 27Lees deze brief aan hen voor. Dat is een opdracht van de Heer Jezus.

28Ik wens jullie toe dat onze Heer Jezus Christus goed voor jullie is. ( Met dank aan debijbel.nl )

De Here zegent allen die hier op bezoek komen.