Ben ik wel gelovig ?

Vaak spreek ik mensen die zeggen: Ik geloof wel maar…. en dan komt het, ik ga niet naar een kerk of zo. Wat vind jij hiervan ? en wat zou jij tegen deze persoon zeggen ?

2 gedachten over “Ben ik wel gelovig ?

 1. Heb dit voor jullie gevonden op Refoweb

  En de kern van het Woord is het Evangelie van Gods redding in Christus. En nu geloof een gelovige -en dat het ware geloof in actie, zou ik bijna zeggen- dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van de zonden en eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken is uit pure genade, alleen om de verdiensten van Christus’ wil. Dat laatste is heel belangrijk. Ik wordt niet gered omdat ik beter ben en zelfs niet omdat ik ooit beter wordt, maar alleen omdat Christus in mijn plaats is gaan staan en alles voor mij volbracht heeft. Lees ook Zondag 23 van de Catechismus maar eens goed door. Dit geloof, waar we het nu over hebben, is geen prestatie van onszelf. Dit wordt gewerkt door de Heilige Geest. En de Heilige Geest is voor niemand onbereikbaar. Juist om de Heilige Geest te ontvangen, zegt Jezus in Lukas 11:9 en 10: “Bidt, en u zal gegeven worden, zoekt, en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. En vers 13: ”Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen, die Hem bidden.”

  Nu las je in Zondag 7 al, dat de Heilige Geest het geloof door het Evangelie in je hart werkt. Paulus zegt hetzelfde in Romeinen 10:17. Daar schrijft hij dat het geloof uit gehoor en het gehoor door het Woord van God is. En in vers 8 zegt hij: dat is het Woord des geloofs (het Woord dat geloof vraagt en gelijk geloof werkt), hetwelk wij prediken. Dus zonder te luisteren naar de preken, zonder de kerkgang gaat het niet.

  Ik vat even samen: een christen is iemand, die een levende band heeft aan Christus en oprecht in Hem gelooft en in Hem vergeving van zonden heeft ontvangen en zo rechtvaardig is voor God. Je staat recht tegen over de Heere, niet in jezelf, maar dank zijn Christus en Zij verlossend werk.
  Daar komt nog iets bij. Door de Geest van Christus wordt de macht van de zonde in mijn leven gebroken. Je wilt in feite de zonde niet meer. Je hebt er geen enkel plezier in. Ze zijn er nog in je leven, die zonden, maar je bestrijdt ze met alle macht en kracht, biddend om de Heilige Geest. Als je Christus kent als je Zaligmaker, je Redder, je Verlosser, Degenen Die je zonden en schulden heeft vergeven, en je staat er bij stil wat dit Hem gekost heeft, dan kun je in een leven in de zonde niet meer je vermaak vinden. Ten diepste omdat de Heilige Geest de liefde van God en tot God en Zijn geboden in je hart werkt. Die wil je de doen, niet om te verdienen, maar om de Heere en je naaste te dienen. Niet om jezelf te vereren, maar om de Heere te eren en te prijzen. Dus weet je dat de Heilige Geest in je werkt? Niet doordat je tongentaal spreekt of wonderen kunt doen, maar omdat je de Heere Jezus hebt lief gekregen en in Hem alles ontvangt om als verloste zondaar te leven tot eer van God en heil en welzijn van je medemensen.

  Ik laat het nu maar hier bij. Het is een lang antwoord geworden. Ik hoop dat je er je winst mee kunt doen. En wat dat bloed eten in Handelingen 15 betreft, dat is een vraag apart. Lees om dat te begrijpen maar eens een goede verklaring op de Bijbel. Die kun je misschien wel bij iemand lezen.

  Ds. G. van de Groep
  ———————————–
  Ik heb mijzelf dit in het begin na mijn bekering ook vaak afgevraagd. Voelde mezelf vaak zweverig en dacht niets kon me deren totdat er iets in mijn leven gebeurde waardoor ik me afvroeg waar is God, waarom heeft Hij dit niet voorkomen ?. Ik weet nu dat alles in je leven een weg is die je moet bewandelen zodat je gaat zoeken. De meeste vragen worden later in je leven wel beantwoordt. Stel je vraag gerust aan de Heer.

  Gekoppelde kernwoorden:

  • Belofte van God
  • Evangelie
  • Geloof in Christus
  • Gerechtigheid – van God
  • Heilige Geest – gebed
  • Vergeving – dank
  • Vertrouwen op God
  • Zaligheid
  • Zekerheid

  En nu op de vraag terug te komen “Ben ik gelovig ? ”

  Ik weet is dan mijn antwoord omdat je als gelovig mens gewoon weet dat je gelovig bent. Ooit een boek gelezen na mijn bekering ” Ik zal nooit meer huilen van Nicky Cruz”. Als je twijfelt en je kent iemand met dat boek dan leen het en lees het eens anders is hij voor een paar euro te koop.

 2. Als website beheerder zou ik denken, dat kan niet. Je kunt niet gelovig zijn en geen voedsel ontvangen door naar jouw voorganger te luisteren. Je kunt niet zeggen ik geloof wel in iets maar weet niet in wat. Je gelooft wel maar weet niet wat Het Woord inhoudt dus weet je ook niet wie Jezus is.

Geef een reactie