De Bijbel Gods woord ?

Vroeg laatst een keer of iemand de bijbel wel las, als antwoordt kreeg ik ;” Ach ja doe ik wel eens maar je moet het met een korreltje zout nemen”.

Hoe denk jij hierover ?

1 gedachte over “De Bijbel Gods woord ?

 1. 1. Waarom is de Bijbel Gods Woord?
  Een geleerde stelde zichzelf eens deze vraag en zag
  als antwoord slechts vier mogelijkheden: of de Bijbel
  is verzonnen door goede of slechte mensen, of hij
  heeft God of de duivel als auteur.

  Door het getuigenis van Zijn Geest in ons hart, bevestigt God dat de Bijbel van Hem afkomstig is. Er zit een bovennatuurlijke kracht in de tekst van de Bijbel. Dat bedoelde Jezus toen Hij zei dat zijn woorden “geest en leven” zijn. Ieder die met de Bijbel in aanraking komt ervaart die kracht. De Bijbel is het zwaard van de Geest (Efeze 6:17). De Geest van God gebruikt het Woord en past het toe op de harten van de mensen. Het Woord van God dringt diep door in ons hart en schift daar onze overleggingen en gedachten (Hebreeën 4:12). Het doet wat in 1 Korinthe 14:24-26 over profetie wordt gezegd: het doorgrond, het brengt het verborgene van het hart aan het licht. Ook onbekeerde mensen ervaren dit. Als je wedergeboren bent zul je dit echter nog veel meer ervaren[1]. Het Woord van God versterkt de innerlijke mens, het tilt op, het overtuigt, het stuurt, het troost, het geeft inzicht, het wijst de weg, enzovoort.
  Lees hier verder…..

Geef een reactie