De Zaaier

De zaaier

4Matt. 13:3; Mark. 4:2Toen nu een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar Hem toe kwamen, zei Hij met een gelijkenis:

5Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg, en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op.

6En een ander deel viel op de rots, en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht.

7En een ander deel viel te midden van de dorens, en de dorens, die mee opgroeiden, verstikten het.

8En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

9Matt. 13:10; Mark. 4:10En Zijn discipelen vroegen Hem: Wat betekent deze gelijkenis?

10Hij zei: Aan u is het 2 Kor. 3:5 gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, Matt. 11:25; 2 Kor. 3:14 maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, Jes. 6:9; Ezech. 12:2; Matt. 13:14; Mark. 4:12; Joh. 12:40; Hand. 28:26; Rom. 11:8 opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij.

11Matt. 13:18; Mark. 4:13 Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God.

12Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden.

13Matt. 13:20; Mark. 4:16 Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig.

14En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven Matt. 19:23; Mark. 10:23; Luk. 18:24; 1 Tim. 6:9 verstikt worden en geen vrucht dragen.

15En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.

==============================================================

Als ik het dagelijks Woord van de Here lees kom ik wel eens wat tegen. Vroeg me altijd al af waarom bijvoorbeeld ik mijn berichten deel die van God zijn, deze niet of nauwelijks worden gelezen. Als ik dan op mijn Blog kijk echter worden sommige dingen wel gedeeld. Schaamt het individu die de teksten leest zich ervoor dat ze stiekem toch de Woorden van de Here leest voor zijn of haar eigen omgeving. ? Ik echter probeer alleen het zaadje te planten voor wie het wil horen. Net zoals mijn hobby vliegvissen deel ik wat ik mooi vind. Nou weet ik dat niet iedereen een vliegvisser is net zoals een visser voor de Here. Je hoeft je er niet voor te schamen dat je anders denkend bent hoor. Mij is altijd geleerd dat ik vrijuit mag spreken over alles wat ik lief heb en mooi vind dus dat doe ik. Als jou dit verveelt dan verwijder me uit jouw kennissen kring.

Geef een reactie