Volharden in geloof

Volharden in het geloof (Hebreeën 6:11-12)

Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. (Hebreeën 5:12-14)

 

Deze verzen komen na een paar gedeelten over de volharding van de heiligen die vaak verwarring en discussie oproepen. Als je eenmaal gered bent, ben je dan voorgoed gered? Zonder nu diep in te gaan op die discussie geloof ik dat de Bijbel duidelijk leert dat degenen die in Christus zijn, eeuwig in Christus zijn. Ik geloof dat de Bijbel leert dat de redding eeuwig verzekerd is als iemand uit genade, door geloof in Christus, gered is.

 

Er zijn duidelijke voorbeelden, ik denk aan 1 Johannes 2:19, van mensen die geloof in Christus belijden maar van wie het later blijkt dat ze in werkelijkheid nooit hun vertrouwen op Christus gesteld hebben. En daarom schrijft de schrijver van de Hebreeën over het volharden in het Christelijke leven.

 

Het belangrijkste wat we van deze verzen leren, waarmee ik je wil aansporen en aan de hand waarvan ik wil bidden, is dat het Christelijke leven in de Bijbel niet beschreven wordt als een heerlijk zeiltochtje met de wind in je haren. De Bijbel leert niet dat je gewoon rustig naar de hemel drijft, zonder moeilijkheden, tegenslagen en beproevingen van je geloof. Nee. De Bijbel beschrijft het geloof als een strijd waarin volharding en ijver nodig is tot het einde.

 

Het geloof is een gevecht. Er is een tegenstander die niet wil dat we op God vertrouwen, die niet wil dat we met God leven, die niet wil dat we de volheid van Gods zegen ervaren in ons leven als we Gods Woord gehoorzamen. Het is dus een strijd, het is in veel opzichten echt een karwei. En daar spreekt dit gedeelte over. Hij roept zijn lezers op om ijverig te zijn, vol hoop, tot het einde toe. Wordt niet lui maar volhard in het geloof.

 

En daarom wil ik je aansporen om op je hoede te blijven. Ja, weet dat je redding veilig verzekerd ligt in Christus, maar weet tegelijkertijd dat geloven een dagelijkse strijd is om op God te vertrouwen. En God belooft genade om deze dagelijkse strijd te strijden. En daarom zetten we ons ijverig in door de genade die Hij ons geeft om, vol hoop en vertrouwen op de beloften, tot het einde toe te volharden.

 

Daarom bidden we, o God, help ons! Help ons om niet traag te zijn, om niet lui te zijn in ons geloof. Help ons om ons ijverig in te zetten, door de genade die U geeft. O help ons om niet te denken dat we in het verleden gered zijn door genade en nu moeten werken, zonder Uw hulp. Nee, Heer, help ons te zien dat we werken door Uw genade. Help ons door Uw genade om ons in te zetten, om die dagelijkse strijd te strijden en te vluchten voor elke verleiding. Help ons om de hoop vast te houden te midden van alle moeilijkheden die in deze wereld tegen ons geloof opkomen.

We bidden om volharding, om doorzettingsvermogen. O God, ik bid dit in mijn eigen leven. Help mij om ijverig en geduldig te zijn en vast te houden aan de hoop zoals de mannen en vrouwen in het geloof die mij voorgegaan zijn. O God, ik bid dit voor mijn eigen leven en voor iedereen die dit leest.

O God, ik bid dit voor iedereen die dit leest, voor iedereen die nu worstelt om te geloven, maar ook voor hen voor wie die worsteling zal komen. O God, ik bid om volharding, om ijver, ik bid dat ze vol hoop en zekerheid volhouden tot het einde. Alstublieft, schenk hen genade om de strijd van het geloof te strijden. Om vol te houden met vertrouwen in U, met liefde voor U, met hoop op U, tot het einde toe.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.